Maj 2018

POLITIK OM DATABEHANDLING

Med indførelsen af EU’s nye databeskyttelsesforordning har Copenhagen Summer Festival opdateret sin politik om databehandling.

Vi bruger kun dine personoplysninger til specifikke formål, som vi har oplyst dig om, eller som du har givet dit samtykke til.

Vi indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne tilbyde den serviceydelse, du har anmodet om, eller som er påkrævet for at kunne opfylde retlige og skattemæssige forpligtelser.

Vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtet til det i henhold til skattemæssige bestemmelser.

Copenhagen Summer Festival indsamler og behandler de oplysninger, du bliver bedt om at give i forbindelse med udfyldelsen af skema, når du tilmelder dig modtagelse af nyhedsbrev.

Vi bruger dine personoplysninger, når vi skal udsende nyhedsbreve.

Hvis du ønsker at få indsigt i de personoplysninger, som Copenhagen Summer Festival har registreret om dig eller ønsker at gøre indsigelse, få ændret eller slettet indsamlede oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt: admin@copenhagensummerfestival.dk