Kontakt

Kontakt

Skriv til os på admin@copenhagensummerfestival.dk eller brug nedenstående formular

Copenhagen Summer Festival
c/o Poul Rosenbaum
Højstrupvej 15
DK-2720 Vanløse
Tlf. + 45 24 27 79 38
Præsidium for Copenhagen Summer Festival
Direktør Steen Bjerre (formand)
Københavns kulturborgmester, Carl Christian Ebbesen
Adm. direktør Stig Andersen, Gyldendal
Direktør Peter Engberg Jensen
Orkesterchef Tatjana Kandel, Danmarks Radio
Direktør Jens Christian Lorenzen
Adm. direktør Lars Henrik Munch, JP/Politiken A/S

Vedtægter for Copenhagen Summer Festival